Kako Promovisati Bend

PROMOCIJA

 I tako. Vi sad svirate najbolju muziku na svijetu i uz to znate da æete publici prirediti nezaboravne trenutke na koncertu. Samo trebate imati ljude u publici koji æe èuti vašu najbolju muziku na svijetu i doživjeti nezaboravne trenutke na koncertu. U pola nastupa razmišljate: „U èemu je stvar? Trebalo bi biti više ljudi od ovoga“.

 Znate da klub nije problem jer je „Totalno Sranje“ sviralo prošlu veèer i bilo je više od hiljadu ljudi. I vi ste bili tu sinoæ i znate da je TS, pa … totalno sranje.

 Pa kako onda vaš bend praši veèeras, a samo je stotinu ljudi došlo da doživi nezaborane trenutke gledajuæi i slušajuæi vas? Kevin Kostner ima „odlièan“ kung-fu-zen-budistièki savjet po tom pitanju. Sjeæate li se filma „Polje snova“? Ne. Ne onaj o poštarima. Drugi. Onaj u kome Kevin izgradi bejzbol stadion u polju iza kuæe i svi poznati bejzbol igraèi ustaju iz mrtvih da tu igraju. I Kevin zna da æe oni doæi jer mu jezivi glas niodakle konstantno govori „Ako ga izgradiš, oni æe doæi“.

 Kao što je i tema filma kretenska, tako je i savjet keretenski. Zašto onda muzièari vjeruju da „Ako imaš svirku, publika æe doæi“? Još niste shvatili? PROMOVIŠITE SVOJ BEND!!! Da li ja to èujem pitanje „Kako“? Dobro pitanje. Konaèno ste poèeli obraæati pažnju.

 REKLAMNI VODIÈ ZA SIROMAŠNE (MUZIÈARE)

 Imate problema sa promocijom svog benda? Ne možete privuæi ljude na vaše koncerte? Sve su prilike da trebate malo promocije (pod uslovom da vaš bend nije totalno sranje). Promocija je jedna od najvažnijih i najèešæe zaboravljenih komponenti uspješne karijere. Promocija je jedno od èetiri P muzièkog biznisa (ostala 3 su: sviranje – playing, performans i produkcija).

 PUBLICITET I ODNOSI S JAVNOŠÆU

 Tehnièki, publicitet je dio odnosa s javnošæu. Pominjem ga odvojeno jer igra veliku ulogu u uspjehu benda ili izvoðaèa (i jer poèinje sa P). Ovdje se radi o dobijanju besplatne reklame. Ljudi najèešæe misle o èlancima u novinama ili radio prilozima. Iako su ovo dva primjera besplatne reklame, oni su samo vrh sante leda.

 Da malo idemo u detalje: lik koji doðe na vaš koncert i poslije prièa svom prijatelju o tome daje vam besplatnu reklamu. Ako su njegove sugestije dovoljno jake, prijatelj æe isprièati to još trojici, itd. Mislite da se ovo ne ubraja u reklamiranje? Griješite. Reklama od usta do usta je najjaèa marketinška snaga na svijetu iz prostog razloga što informacija dolazi od izvora kojem se vjeruje, radije nego nepoznatom izvoru (kao što su radio spikeri ili likovi iz TV reklame). Velike korporacije troše milionske iznose pokušavajuæi pokrenuti reklamu od usta do usta koristeæi „voðe javnog mijenja“. Zašto? Zato što to funkcioniše!

 Sad malo trèimo pred rudu. Prije pokretanja reklame od usta do usta, trebate prvo privuæi ljude na koncert koji æe poèeti prièu. Problem sa kojim æete se sigurno suoèiti jesu klubovi koji nisu voljni mrdnuti malim prstom za promociju bendova koji sviraju kod njih.

 Ovo nas dovodi do veoma važnog pitanja: Da li je promocija koncerta odgovornost benda ili kluba?

 Odgovor: KOGA JE TO BRIGA!

 Bendovi koji vode žuène rasprave o ovome gube bitku. Dok su oni zauzeti širenjem pravde, jednakosti i zaštitom pandi na svijetu, drugi bend je veæ uzeo promociju u svoje ruke. Kada jedan bend privlaèi hiljadu, a drugi pedeset posjetilaca, ko æe biti pozvan da svira i drugi put? Sigurno ne èlanovi debatnog kluba.

 Ako niste spremni preuzeti odgovornost i obaviti vlastitu promociju, devet od deset klubova æe pronaæi nekoga ko hoæe. Pouka: uložite malo napora u razmišljanje i promociju svog benda i bit æete ispred devedeset posto konkurencije.

 UNIVERZALNI ZAKON O LOKALNIM BENDOVIMA I VLASNICIMA KLUBOVA

 Prije nego osvojite svijet, vaš bend mora osvojiti grad. Smatrajte to testnim podruèjem. Blizu ste kuæe, prijatelji su tu da vas podrže i veæ imate kontakte sa lokalnim klubovima (nadam se). Najbolji naèin da lokalni bend stekne popularnost jeste da krene od sredine u kojoj radi i proširuje krug POSTEPENO. Potrebno je neko vrijeme da rijeè od usta do usta poène djelovati. Ako zagrizete više nego što možete sažvakati bez prave marketinške mašinerije (izdavaèi i mnogo novca), može vam se desiti da se udavite.

 Postepeno šireæi polje djelovanja (nastupanja), gradit æete listu kontakata i postati neka vrsta „lokalnog benda iz XY grada“, sa posebnim naglaskom na „lokalni“ što govori da ste „pri zemlji“, „normalni“, „ne parate nosom oblake“, itd. Iz tog razloga æu sve bendove zvati lokalni bendovi, èak i kad sviraju van svog grada.

 Sve su prilike da æe veæina vaših svirki biti u malim klubovima ili kafiæima. Zato je veoma važno da poznajete osnovni princip rada ovih objekata: oni postoje da bi vlasnici zaradili NOVAC. Vi samo kupujete vrijeme dok se ne pojavi bend koji æe vlasniku donijeti više novca. Možete li kriviti vlasnika? Oni su ušli u taj posao da bi pravili novac omoguæavajuæi drugim ljudima da se napiju, ne da bi spašavali kitove.

Kada razumijete ovu osnovu, trebate raditi uporedo sa sistemom, umjesto da mu se suprotstavljate. Sada æe vam biti lakše da sa vlasnicima razgovarate o onome što vi želite.

 Kada prvi put dolazite u kontakt sa vlasnikom kluba ili osobom za booking, recite da sa malo isticanja (reklame) možete dovesti publiku i dovesti ih ponovo. Ne govorite da ste „najnoviji talas disko hipi fjužn metala“ – to ih ne interesuje. Osim ako vlasnik nije ljubitelj disko hipi fjužn metala. Ako vlasnik osjeti da æe zaraditi novac i „na duge staze“, veæe su šanse da æe se potruditi i oko promocije. Ovo može uèiniti i te kakvu razliku izmeðu uspjeha i propasti. Recite da biste željeli PONOVITI sinoænji uspješan koncert u buduænosti i da ste spremni RADITI S NJIM šta god treba da se privuèe JOŠ VIŠE LJUDI.

 Zapamtite, osnovni razlog zbog kojeg æe vam klub pomoæi u promociji nije moguæi broj posjetilaca, veæ profit. Ako privuèete samo stotinu ljudi i svaki od njih ostavi gomilu para za šankom, bit æete hit gdje god se prijavite za svirku. Na kraju veèeri, ako se desi da vas vlasnik lièno isplaæuje, pitajte kako je prošao. Ne budite naporni, samo mu stavite do znanja da vas interesuje da i on proðe dobro. Menadžeri i vlasnici vole da znaju da ste na istoj talasnoj dužini sa njima.

 Sada malo iznenaðenje: Uradite isto i sa konobarima, pitajte ih jesu li se umorili, ima li bakšiša. Poklonite im svoj CD. Vjerovali ili ne – oni su vam najjaèa promotivna snaga koju u klubu imate. Èesto, vlasnici nisu tu èitav dan i, kada se pojave, pitaju konobare kakvi ste bili. Ako vam to nije dovoljno, deset do stotinu ljudi u toku dana zovu klub da pitaju kakav je bend koji æe veèeras svirati. Šta mislite koga zovu? Ako vas konobari vole imat æe lijepih stvari da kažu o vama, a to je deset do stotinu ljudi više na vašem koncertu koji inaèe ne bi bili tu. I ne košta vas ništa (osim možda CD-a). I dalje nevjerujete? Ako želite, dat æu vam brojeve dva konobara iz kluba u kojem radim pa ih sami pitajte.

 Ako naporno radite na uspostavljanju odnosa sa svima iz lanca i shvatite šta motiviše svakoga pojedinaèno, imat æete njihovu pomoæ u promociji. Ipak, èesto æete morati biti promotivna armija od jednog èovjeka. Ne brinite, osnove su jednostavne, velikog utjecaja i veoma jeftine.

 Poènite objavljujuæi dogaðaj u svim dostupnim medijima. U ovom trenutku vam je potrebna VELIKA LISTA. Razmislite i na papir nabacite sva mjesta koja omoguæavaju besplatnu distribuciju informacija o koncertima. Lista æe sadržavati lokalne novine, mjeseène vodièe, Internet portale, radio stanice. U devedeset posto sluèajeva objavljivanje informacije o vašem koncertu vas neæe koštati ništa pod uslovom da im javite o dogaðaju u skladu sa njihovim pravilima.

 Ovo nas dovodi do slijedeæeg koraka: Kontakt lista medija. Kontaktirajte svaki medij pojedinaèno i objasnite im da ste „lokalni bend“ (demo bend ako baš hoæete) i da biste željeli objaviti informacije o vašim nastupima. Pitajte koji je rok za prijavu pojedinih nastupa. Moguæi odgovor je, na primjer, da biste ušli u kalendar za maj/svibanj, trebate im javiti detalje nastupa najdalje do 15. aprila/travnja. Ovo nas malo skreæe sa glavne teme, ali je jako važno: ako imate svirku 30.5. da li ste je dogovorili 25.5. ili mjesec i po dana prije. Ovo govorim da vidite koliko je za promociju važno ugovarati stvari mnogo vremena u naprijed.

 Za vašu Kontakt listu medija zabilježite sve detalje vezane za naèin prijave dogaðaja, ukljuèujuæi i naèin dostave informacija: faxom, e-mailom i sl. Najsigurniji naèin jeste e-mailom i uvijek se trudite da dobijete adresu osobe sa kojom razgovarate. Izbjegavajte davanje informacija telefonom. Ako ni zbog èega drugog, ono zamislite da imate listu od 50 medija. Trebalo bi vam tri dana da svakom telefonom date sve detalje vaše svirke.

 Dobro, sada imate listu svih besplatnih medija i njihovih uobièajenih metoda prijema informacija i rokove za prijavu. Sad sastavite svoj kalendar svirki za mjesec dana. Ako imate samo jednu ili dvije svirke, ne brinite. Morate od neèega da krenete. Svoj kalendar proslijedite medijima. Ako koristite e-mail, upotrijebite BCC da biste izbjegli jeftin izgled masovnih poruka. Što privatnija poruka, to su veæe šanse da æe neki urednik upamtiti ime vašeg benda. Kako saznajete nove informacije o ljudima iz medija uvrštavajte ih u svoju kontakt listu.

 Buduæi da širite geografski krug u kome svirate morat æete ovaj proces ponavljati iznova. Neki klubovi imaju svoje naèine besplatnog reklamiranja. Pitajte vlasnika ima li svoju listu medija i time skratite vrijeme koje trošite na promociju. Pored toga ovo vlasniku pokazuje da znate šta radite. Ako klub veæ daje informacije medijima, neæe škoditi da to i vi uradite. Pazite samo da ne iritirate urednike.

 Kada su svi mediji za besplatno reklamiranje pokriveni, vrijeme je da budemo malo kreativni i potražimo nove puteve besplatnog publiciteta. Naredne metode su „besplatne“ pod navodnicima jer zahtijevaju dosta vremena, a vrijeme je …

 Buduæi da nemate potporu marketinške mašinerije, morat æete izvuæi najviše iz onoga što vam je dostupno i to u najkraæem moguæem vremenu. Na kraju, mora vam ostati vremena i za stvaranje muzike, probe i koncerte. Imajuæi sve ovo u vidu, oèito je da æete napore usmjeriti tamo gdje oni imaju najviše efekta. Prvi korak u traženju pravc djelovanja jeste odrediti ko vam je publika. Nemojte misliti da je vaša muzika privlaèna za sve. Najvažnija stvar koju nauèite kada studirate marketing jeste: „Ako reklamiraš svima – ne reklamiraš nikome!“

 Nemojte trošiti vrijeme i novac lijepeæe vaše plakate na ulazu u pijacu ako svirate punk. Teško da æe se koja domaæica, vraæajuæi se iz kupovine grincajga, latiti mobitela da sa frendicom dogovori odlazak na sutrašnji koncert.

 Da li ste u fast food-u ikada èekali u redu duže od dvije minute? Da li je dva minuta dovoljno da proèitate plakat za koncert koji vas interesuje? Idu li punkeri na pijacu? A u fast food? Jedan plakat u fotokopirnici blizu škole može doprijeti do skoro polovine uèenika. Ovo su samo neki primjeri koji vam mogu pomoæi da dovedete par ljudi na vašu svirku. Kada ste ih doveli, treba ih dovesti i ponovo.

 Na red dolaze odnosi sa javnošæu. Zašto su oni tako bitni? Bez obzira da li svirate rock ili flamenco, vi ste IZVOÐAÈ (performer). Ljudi stvaraju sliku (i donose važne odluke za vašu karijeru) o vama na osnovu jednog sata programa ili razgovora od par minuta. Da li vaš sat programa ili kratki razgovor može predstaviti vas u punom svjetlu? Naravno da ne, ali ljude to ne interesuje.

 Tražit æu od vas da prethodni pasus proèitate ponovo. Odgovor na efektivno reklamiranje od usta do usta leži u tom tekstu. Ljudi stièu sliko o vama na osnovu kratkih susreta (ovdje ukljuèujem i vaše obraæanje njima sa pozornice), i pobrinite se da ti susreti budu pozitivni. Zahvalite im se na dolasku. Pitajte ih da li im se dopada atmosfera. Ako svirate obrade, pitajte ih za muzièku želju (èak i ako unapijed znate da im neæete moæi udovoljiti). Dok razgovarate sa publikom nakon svirke, potrudite se da se upišu u vašu mailing listu. Imate mailing listu, zar ne?

 Danas je to mnogo jednostavnije sa Internetom i e-mailom. Nemate opravdanje za nepostojanje mailing liste. Evo nekoliko pravila za novosti koje šaljete e-mailom:

 Poklonite nešto fanovima na mailing listi. To može biti besplatan MP3 (ako ih se ne može drugaèije pronaæi), besplatne karte za neki od vaših koncerata, i sl.

Recite fanovima sve o svom bendu, kad neko polaæe ispite, koju je ocjenu dobio, citirajte nekog od fanova, prepišite red dva neke recenzije, budite prisni.

Budite kratki. Pišite kao za novine. Napravite pasuse sa zanimljivim naslovima koji æe potaknuti na èitanje.

Objavljujte novosti svakih 7-10 dana. Ukoliko nemate vijesti, nemojte na silu praviti newsletter. Fanovi zaslužuju najbolje.

Ne oèajavajte ako vam ljudi kažu da ih brišete sa liste.

Nagradite fanove.

3 komentara

Komentariši